Drag to reposition your photo
by on June 24, 2024
Sergant mazginiu venų išsiplėtimu, šviežių paparčių košelę reikia sumaišyti su rūgpieniu (santykis 1 ir 1) ir dėti ant kojų kompresus. Juos laikyti pernakt. Jei sergama spinduline liga, truputį šviežių paparčio lapelių dedama į salotas. Džiovintų ir susmulkintų 1 arbatinį šaukštelį lapelių galima įdėti į sriubas. Iš paparčių gaminamas preparatas osteochinas. Jis neleidžia taip greitai iš kaulinių audinių pasišalinti kalciui. ...
14 views 0 likes
by on April 22, 2024
Pavasarin?  raktaol? (Primula veris) – tai daugiametis olinis augalas, paplit?s Šiaur?s pusrutulyje, ypa? kalnuose. Sinonimai: šv. Petro raktai, pavasarg?, batutis, pirmaiedis. Senov?s graikai inojo pavasarin? raktaol? ir vadino j? Olimpo vaistiniu iedeliu „dodekateonu“, t. y. dvylikos diev? iedeliu. Pavasarin?  raktaol? auga sausesn?se pievose, dirvose, pakel?se, laukuose, miško aikštel?se, ydi balandio ir gegu?s m?nesiais geltonais, medumi kvepian?iais iedais. Yra išvesta dekoratyvini? pava...
57 views 1 like
by on April 3, 2024
Kad sodai ieduosna pask?st?, kad dangus ? pievas i?r?dams šypsotuos, kad širdis visiems diaugtús, kad bitel?s maloniai bed?zgi? po g?leles lakiuot?, kad mediai nuo v?jo gyvasties linguot? ir s?klas išnešiot?, kad net kaulai baršk?t?, lekiant per kalnus ir kalnelius m?su juokui, kad konas svetimo sau nerad?s, visus savais uskaityt? ir d?l vieno gerb?vio gyvuot?, kad ?kv?pt gardu lyg d?šias grynas oras b?t?, kad ryte akeles pramerkus polekis vikriai kruciet b?t?. Kad skambios dainos ? širdis atsim...
34 views 0 likes
by on December 15, 2023
Saul? buvo laikoma gyvyb?s teik?ja, ne tik atnešanti gyvyb?, bet ir palaikanti j?. Tod?l paprastai gyvulius skersdavo prieš Saul?s patek?jim?, tik?dami, kad jie ilgai nenusibaigsi?, jei bus skerdiami su Saule. Umušta gyva­t? nenusibaigsianti iki Saul?s nusileidimo. Be to, leidian­tis Saulei, buvo adinami ligoniai ir apskritai miegantieji, kad Saul? nenusinešt? j? gyvyb?s (Šven?ionys). Miegas leidiantis Saulei buvo vadinamas Saul?s miegu. Jei ligonis nemir? iki Saul?s nusileidimo, mon?s man?, kad...
105 views 1 like
by on December 2, 2023
Neklyskime ir neklaidinkime kit?, kad senaisiais laikais d?l buitini?, ekonomini?, demografini? ar gynybini? prieas?i? gentis ar kitokia moni? bendruomen? gal?jo paslinkti – prapl?sti savo gyvenam?sias ribas. Teokratin?je santvarkoje niekas negal?jo pakeisti genties, kaimo, šventykl?, kap? pirmini? rib?. Ribos buvo nepajudinamas Dievo ?statymas, rib? negalima ne tik paslinkti, bet kartais negalima net j? perengti. Istorikus danai klaidina teorijos, kad seniausios moni? bendruomen?s buvo panašios...
81 views 0 likes
by on November 25, 2023
Paprikos  Stiprina imunitet?. 100 g paprikoje stipraus antioksidanto vitamino C yra net 139 mg, kai citrinoje vos 53 mg! Viena vidutin? paprika sveria apie 300 g. Smagiai sutriauškin? vien?, ukandiui gausite net 417 mg vitamino C, kai rekomenduojama paros norma yra nuo 60 iki 100 mg. Kad tiek gautume iš citrinos, reik?t? suvalgyti beveik 800 g, be cukraus. Padeda išvengti maakraujyst?s. Geleies jose nedaug, bet didiulis kiekis vitamino C padeda pasisavinti gele?. Taigi, prie produkt? turin?i...
105 views 0 likes
by on November 15, 2023
  Pelynas, bitkr?sl? ir gvazdik?lis. Tai antiparazitin?, priešudegimin? ir organizmo detoksikacijos priemon?. ?? ...
106 views 1 like
by on November 12, 2023
  Por? kart? per dien? ? nos? lašinami keli sodos tirpalo lašiukai pad?s grei?iau atsikratyti slogos. Reikia pakv?puoti tarkuot? krien?. Kartu su ašaromis pradings visos ligos. ...
118 views 1 like
by on November 9, 2023
JUOD?J? RYI? NAUDA: MAISTINI? MEDIAG? PILNAS SUPERMAISTAS Maisto pasirinkimas be galo didelis, tad svarbu yra inoti ir atsirinkti produktus, nešan?ius didiausi? naud? m?s? organizmui. ...
127 views 1 like
by on November 5, 2023
Jums reik?s : bulv?s: 500 gram? r?kyta vištiena: 200 gram?petraol?s: 30 gram? ...
113 views 2 likes
by on October 28, 2023
  M?s? gilus ryšys su gamtos pasauliu ne tik palaik? mus per vis? istorij?, bet ir suteik? gaus? gydymo šaltin?. Iš nesuskai?iuojam? gamtos dovan? kraujaol?, moksliškai inoma kaip Achillea millefolium, išsiskiria kaip nuostabi vaistin? ol?. Šis nepretenzingas laukinis augalas klesti ?vairiuose regionuose ir šimtme?ius buvo neatsiejama tradicini? vaist? dalis, tarnaujanti kaip galinga priemon? nat?ralaus gydymo srityje.Kraujaol?s, danai vadinamos miltiniais lapeliais, gali pasigirti turtinga i...
119 views 0 likes
by on October 28, 2023
  M?s? gilus ryšys su gamtos pasauliu ne tik palaik? mus per vis? istorij?, bet ir suteik? gaus? gydymo šaltin?. Iš nesuskai?iuojam? gamtos dovan? kraujaol?, moksliškai inoma kaip Achillea millefolium, išsiskiria kaip nuostabi vaistin? ol?. Šis nepretenzingas laukinis augalas klesti ?vairiuose regionuose ir šimtme?ius buvo neatsiejama tradicini? vaist? dalis, tarnaujanti kaip galinga priemon? nat?ralaus gydymo srityje.Kraujaol?s, danai vadinamos miltiniais lapeliais, gali pasigirti turtinga i...
124 views 0 likes