by on September 17, 2023
Pla?ialapis gyslotis: gamtos stebukling? vaistini? augal? atidengimas – Og Oasis M?s? ryšys su gamta turi gilias šaknis ir per vis? istorij? gamtos pasaulio gali? panaudojome tiek išlaikymui, tiek gydymui. Viena iš toki? nuostabi? gamtos dovan? yra pla?ialapis gyslotis, moksliškai inomas kaip Plantago major. Šios laukin?s vaistin?s ol?s gausu ?vairiuose regionuose ir šimtme?ius buvo naudojamos tradicin?se medicinos priemon?se, tod?l ji yra gyvybiškai svarbi nat?ralaus gydymo gobeleno sudedamo...
136 views 2 likes