by on October 28, 2023
  M?s? gilus ryšys su gamtos pasauliu ne tik palaik? mus per vis? istorij?, bet ir suteik? gaus? gydymo šaltin?. Iš nesuskai?iuojam? gamtos dovan? kraujaol?, moksliškai inoma kaip Achillea millefolium, išsiskiria kaip nuostabi vaistin? ol?. Šis nepretenzingas laukinis augalas klesti ?vairiuose regionuose ir šimtme?ius buvo neatsiejama tradicini? vaist? dalis, tarnaujanti kaip galinga priemon? nat?ralaus gydymo srityje.Kraujaol?s, danai vadinamos miltiniais lapeliais, gali pasigirti turtinga i...
114 views 0 likes
by on October 28, 2023
Kiaulpien?s, tie visur augantys augalai, kurie auksiniais iedais puošia m?s? vej? ir laukus, po eme saugo paslapt?, kuri danai lieka nepasteb?ta. Nors galime b?ti suav?ti j? saul?t? g?li? ir ?noring? s?kl?, tikroji kiaulpieni? magija slypi po paviršiumi, pasl?pta j? šaknyse. Šiame straipsnyje mes gilinsim?s ? kiaulpieni? šakn? pasaul? ir išsiaiškinsime, kod?l jos yra nepakartojamos šio nuostabaus augalo herojai ir kaip j? vert? gerokai viršija estetik?. Kiaulpien?s anatomijos iššifravimas ...
99 views 1 like
by on September 23, 2023
    Kod?l varnal?š? šaknys yra svarbiausia augalo dalis ...
114 views 3 likes
by on September 22, 2023
10 porcij?: 1 kiaušinio 3 kiaušini? tryni? ...
78 views 2 likes
by on September 17, 2023
Pla?ialapis gyslotis: gamtos stebukling? vaistini? augal? atidengimas – Og Oasis M?s? ryšys su gamta turi gilias šaknis ir per vis? istorij? gamtos pasaulio gali? panaudojome tiek išlaikymui, tiek gydymui. Viena iš toki? nuostabi? gamtos dovan? yra pla?ialapis gyslotis, moksliškai inomas kaip Plantago major. Šios laukin?s vaistin?s ol?s gausu ?vairiuose regionuose ir šimtme?ius buvo naudojamos tradicin?se medicinos priemon?se, tod?l ji yra gyvybiškai svarbi nat?ralaus gydymo gobeleno sudedamo...
124 views 2 likes
by on July 28, 2023
Patariama valgyti esant l?tiniam viduri? ukiet?jimui, skatina šlapimo ir tulies išsiskyrim?, nuo vanden?s arba pabrinkim? atsiradusi? d?l širdies lig?. Geriant agurk? sultis, manoma, kad išnyksta rank? ir koj? pabrinkimai, patariama gerti sergant viršutini? kv?pavimo tak? katarais arba kos?jant 2-3 kartus per dien? po 2-3 valgomuosius šaukštus; agurkai yra nepakei?iamas ir svarbus maisto produktas sergant cukralige. Jie adina apetit?, skatina tulies, šlapimo skyrim?si, švelniai laisvina vi...
174 views 3 likes
by on July 24, 2023
Šiuolaikiniai mokslininkai patvirtina, kad tuj? aliejuje yra komponent?, skatinan?i? aktyvi? odos regeneracij?. Naudojama šviei arba diovinti jauni ?gliai. Diovinimui skinami balandio – gegu?s m?nesiais. Diovinama pav?syje, gerai v?dinamoje patalpoje. Išdiovint? aliav? laikykite popieriniuose maišeliuose. Renkant reikia b?ti atsargiems, nes lapai gali nudeginti. Tujos padeda nuo kosulio, udegimini? proces?, nuovargio – tiesiog kv?puokite ši? spygliuo?i? oru. ...
151 views 2 likes
by on February 5, 2023
MOGAUS PLAUK? SVARBA Plaukai tai nerv? sistemos prat?simas, visikai korektika juos vadinti nervais k?no ior?je, tam tikrais aukto isivystymo ?siukais ar antenomis, kurie perduoda milinik? svarbios informacijos kiek? ? smegen? kamien?, limfin? sistem?, smegen? iev?. ...
307 views 3 likes
by on January 27, 2023
Terminas pelk? yra nesenas, nes skirtinguose Lietuvos etnografiniuose regionuose iki pat XX a. pradios buvo vartojami vietiniai lapi? emi? pavadinimai. Vienur jos buvo vadinamos raistais, kitur tyrais, tyreliais, li?nais ar klampyn?mis. Terminai raistas, li?nas, tyras ir tyrelis iliko tik bendriniuose kai kuri? pelki? pavadinimuose arba kai kuri? region? nekamojoje kalboje. iuo metu iais terminais mokslin?je literat?roje bandoma apib?dinti skirting? tip? pelkes ar j? dalis. XX a. pradioje p...
238 views 2 likes
by on January 27, 2023
Alkoholio turintis nat?rali? augalini? eterini? aliej?, kai kuri? juose esan?i? mediag? (mentolio, linalolio, nerolio aliejaus ir kt.), bet ir kit? aromatini? mediag? tirpalas. Produkto naudojimas: ...
215 views 2 likes
by on January 14, 2023
VIEPATIES INGSNIAI Bernardas Brazdionis ...
243 views 2 likes
by on January 14, 2023
R?t?n? kalba Olegas Poliakovas slv? kancelirin? kalb, rut?n? kalb, Lietuvs Didisios Kunigaikt?st?s slv? kancelirin? kalb, istorin? ryt? slav? kalba. Vartota Lietuvos Didiojoje Kunigaiktyst?je (14 a.1697) ir Abiej? Taut? Respublikos lenkikosios dalies rytin?se slav? em?se (15691697). Pavadinimas rut?n? kalba lietuvi? ir kai kuriose Vakar? kalbose (vokie?i? kalba Ruthenische Sprache, angl? kalba Ruthenian language, pranc?z? kalba langue ruthne, ispan? kalba idioma ruteno, lenk? kalba j?zyk r...
199 views 1 like