Ovidija  Jukoniene
by on January 14, 2023
143 views

Balys Sruoga 
GIESMĖ APIE GEDIMINĄ
Užsidegs nauji žvaigždynai 
Vyrų ir darbų – 
Kad prikelsim Gedimino 
Dvasią iš kapų. 

Miškas ūžia, miškas gaudžia, 
Tartum amžių dainą audžia, 
Gilią, plačią ir galingą 
Apie praeitį didingą, 
Liūdinčius milžinkapius, 
Apie vyrus karžygius, – 
Tartum žadina lietuvį 
Atgaivint senovės būvį... 
Miško gaudžianti daina – 
Lyg ta motinos ranka: 
Tartum guodžia, tartum glosto, 
Ir priglaudžia, ir sušildo, 
Širdį ilgesio pripildo... 
Ir atrodo – be žinios tu 
Nuplaukei it debesėlis 
Miško gaudžiančioj dainoj, – 
Tartum sielis Nemunėlio 
Mėnesienoje melsvoj. 
Lyg pro sapną – tolų, gilų – 
Iš tų ošiančių šakų 
Lyg atgyja, lyg iškyla 
Vaizdiniai laikų senų... 
II 
Kur dabar Neris sraunioji 
Lyg sesulė vainikuota, 
Tartum juosta sidabruota

Attachments
Be the first person to like this.